Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kobyłka  sprawdź informacje Na Mapie miasta Kobyłka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Kobyłka.

Mapa Geoportal Kobyłka

Dane urzędu

Urząd Miasta Kobyłkaul. Wołomińska 1Kobyłka, 05-230

Tel: 22 7607008

Fax: 22 7607055

E-mail: urzad@kobylka.pl

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Kobyłka: 1434011

Witryna: www.kobylka.pl

Władze lokalne: Burmistrz Edyta Zbiećsekretarz@kobylka.pl

Miasto Kobyłka w liczbach

Powierzchnia miasta Kobyłka*

20 km2

2363 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Kobyłka*

25 149 mieszkańców

246 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Kobyłka*

1 280 mieszkańców na km2

134 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kobyłka

Geoportal Kobyłka prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kobyłka

Jak powstał Geoportal miasta Kobyłka?

Geoportal Kobyłka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Kobyłka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kobyłka umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Kobyłka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kobyłka?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Kobyłka;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Kobyłka;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Kobyłka;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Kobyłka;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kobyłki.
Informacje na Geoportalu Kobyłka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kobyłka?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Kobyłka;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Kobyłka;
 • Rejestr MPZP Kobyłka;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Kobyłka;
 • Mapa Topograficzna miasta Kobyłka;
 • Mapa Solarna miasta Kobyłka;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Kobyłka;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kobyłka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kobyłka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kobyłka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Kobyłka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kobyłce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kobyłki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Kobyłka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kobyłka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Kobyłka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kobyłki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kobyłki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Kobyłka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kobyłka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kobyłce.

  Geoportal miasta Kobyłka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Kobyłka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kobyłce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Kobyłka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kobyłce.

  W Geoportalu Kobyłka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Kobyłka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kobyłce. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Kobyłka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Kobyłka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Kobyłka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Kobyłka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Kobyłka. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Kobyłka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Kobyłka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Kobyłka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kobyłce. W Geoportalu miasta Kobyłka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kobyłce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Kobyłka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Kobyłka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kobyłka dla mieszkańców

Geoportal Kobyłka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kobyłka. Na mapie Kobyłki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Kobyłka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kobyłka. Korzystając z map Geoportalu miasta Kobyłka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Kobyłka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Kobyłka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kobyłka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu