Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kobyłka  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Kobyłka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Kobyłka.

Mapa Geoportal Kobyłka
Mapa z granicą miasta Kobyłka

Dane urzędu

Urząd Miasta Kobyłkaul. Wołomińska 1Kobyłka, 05-230

Tel: 22 7607008

Fax: 22 7607055

Elektroniczna skrzynka podawcza: /kobylka/skrytka

E-mail: urzad@kobylka.pl

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Kobyłka: 1434011

Witryna: www.kobylka.pl

Władze lokalne: Burmistrz Edyta Zbiećsekretarz@kobylka.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kobyłki

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Kobyłka to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Kobyłka na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kobyłki, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kobyłki, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kobyłki

Miasto Kobyłka w liczbach

Powierzchnia miasta Kobyłka*

20 km2

2363 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Kobyłka*

25 149 mieszkańców

246 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Kobyłka*

1 280 mieszkańców na km2

134 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kobyłka

Geoportal Kobyłka prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Kobyłka, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Kobyłka.

Dostęp do danych Geoportalu Kobyłka

Jak powstał Geoportal miasta Kobyłka?

Geoportal Kobyłka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Kobyłka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Kobyłka.

Geoportal Kobyłka umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Kobyłka oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Kobyłka, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Kobyłka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kobyłka?

Informacje na Geoportalu Kobyłka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kobyłka?

Korzyści z Geoportalu Kobyłka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kobyłka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kobyłka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Kobyłka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kobyłce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kobyłki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Kobyłka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kobyłka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Kobyłka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kobyłki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kobyłki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Kobyłka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kobyłka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kobyłce.

  Geoportal miasta Kobyłka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Kobyłka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kobyłce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Kobyłka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kobyłce.

  W Geoportalu Kobyłka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Kobyłka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kobyłce. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Kobyłka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Kobyłka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Kobyłka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Kobyłka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Kobyłka. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Kobyłka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Kobyłka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Kobyłka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kobyłce. W Geoportalu miasta Kobyłka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kobyłce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Kobyłka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Kobyłka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Kobyłka.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Kobyłka, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Kobyłka. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Kobyłka.

 • Zabytki w mieście Kobyłka

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Kobyłka. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Kobyłka oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Kobyłka.

 • Informacje o wyborach w mieście Kobyłka

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Kobyłka. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Kobyłka i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kobyłka dla mieszkańców

Geoportal Kobyłka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kobyłka. Na mapie Kobyłki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Kobyłka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kobyłka. Korzystając z map Geoportalu miasta Kobyłka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Kobyłka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Kobyłka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kobyłka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu